วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.30น. นายประเสริฐ ลี้ประเสริฐ ปศุสัตว์อำเภอสูงเม่น ร่วมต้อนรับนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะฯ. เดินทางมามอบหน้ากากอนามัยวัสดุอุปกรณ์แบะเครื่องอุปโภคเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ และกำนันทุกตำบล ครั้งที่ 9/2564 ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในเรื่อง เน้นย้ำสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ,ข้อสั่งการ มาตรการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Sungmen02Sep01

Sungmen02Sep02

Sungmen02Sep03

Sungmen02Sep04