วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาย สมบัติวรรณทนา ปศุสัตว์อำเภอสอง มอบหมายให้นายวรเทพ สุวรรณกาศ สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอง ออกปฎิบัติงาน ดังนี้
1.มอบวัคซีนสัตว์ปีกให้แก่เกษตรกร ต.แดนชุมพล
2.สาธิตการทำวัคซีนให้แก่เกษตรกร
3.แนะนำและส่งเสริมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

เวลา10.00น. 1.มอบวัคซีนสัตว์ปีกให้แก่เกษตรกร ตัวแทนกลุ่มทฤษฎีใหม่
2.สาธิตการทำวัคซีนให้แก่เกษตรกร
3.แนะนำและส่งเสริมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
 
Song01Sep01
Song01Sep02
Song01Sep03
Song01Sep04
Song01Sep05
Song01Sep06