วันที่ 2 ก.ย. 64 เวลา 09.30 น.
นายเฉลิมพิพัธธ์ ศรีโพลา ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอเด่นชัย ครั้งที่ 9/2564 โดยมี นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมอำเภอเด่นชัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ณ ปัจจุบัน และหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติต่อไป
Denchai02Sep05
Denchai02Sep06
Denchai02Sep07