วันที่ 31 ส.ค. 64 น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ น.สพ.ภิเษก โรจนวิภาต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ น.สพ.จิรัฎฐ์ ทะนันชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ปฏิบัติงานตรวจประเมินระบบเฝ้าระวังเชิงรับโรคไข้หวัดนก/โรคนิวคาสเซิล ในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

AniH31Aug01

AniH31Aug02

AniH31Aug03

AniH31Aug04

AniH31Aug05

AniH31Aug06